آلیاژ آلومینیوم 6063

cuoi

آلیاژ آلومینیوم 6063

اسفند 17، 1401

آلیاژ آلومینیوم 6063

آلیاژ آلومینیوم 6063 از سری آلیاژ هایی هستند که در آن سیلیسیم و منیزیم از عناصر اصلی آن به شمار می آیند.آلیاژ آلومینیوم 6063 یک آلیاژ با استحکام متوسط که اصولا به عنوان ساختمانی یا معماری شناخته می شود.معمولا این آلیاژ 6063 در اکسترود های پیچیده استفاده می شود.آلیاژ آلومینیوم 6063 از پر طرفدار ترین آلیاژ آلومینیوم در تولید پروفیل آلومینیوم و اکسترود آلومینیوم است.قابلیت جوشکاری و جلوه آنودایز بسیار خوب دارد از خصوصیات این آلیاژ است.