درباره کارخانه اخگرذوب اصفهان

شركت اخگر ذوب أصفهان با هدف تامين الياژ هاي الومينيوم مورد نياز در صنايع خودرو سازي ،برق ،گاز و لوازم خانگي و صنايع هوايي و دريايي در زمينه به مساحت. يك هكتار در سال ١٣٨٢ تأسيس و با اخذ پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن. در سال ١٣٨٥ فعاليت خود را گسترش داده به طوري كه با داشتن كوره ١٠ و ١٥ تن توان توليد ٦٠٠٠ تن شمش الومينيوم الياژي را دارد