تاریخچه صنعت آلومینیوم

cuoi

تاریخچه صنعت آلومینیوم

اسفند 10، 1401

تاریخچه صنعت آلومینیوم

تا اواسط قرن هیجدهم شیمیدان ها حتی به وجود آلومینیوم نیز پی نبرده بودند.هرچند که صد ها سال از یکی از ترکیبات آن به صورت سولفات آلومینیوم و به اسم آلوم (Alum) به عنوان عامل گرفتن رنگ استفاده می شد، در سال 1746 یک شیمیدان آلمانی موفق به تهیه اکسید آلومینیوم از آلوم شدکه وجود اکسید آلومینیوم از اکسید آن در سال 1760 برداشته شد.شیمیدان های مختلفی از جمله شیمیدان معروف فرانسوی Lavoisier محقق بودند که کوشش ان ها با شکست مواجه گردید و در حدود سال 1800 میلادی دانشمند انگلیسی Humphry از مخلوطی از خاکستر، اکسید آلومینیوم که هنوز شناخته شده نبود و سیم آهنی در یک بوته پلاتینی جریان الکتریکی عبور داد که نتیجه این عمل تولید ترکیبی از آهن و یک فلز جدید بود.Davy این فلز را آلومینیوم که از آلوم می آید نام گذاری کرد اما آقای Fwohler آزمایش های او را دنبال کرد و توانست به قدر کافی آلومینیوم خالص تولید نماید که قیمت یک کیلو گرم آلومینیوم 1200 دلار بوده.