آلیاژهای ریخته گری آلومینیوم

cuoi

آلیاژهای ریخته گری آلومینیوم

دی 10، 1401

آلیاژهای ریخته گری آلومینیوم

ذوب و ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم وآلیاژهای آن بدلیل نقطه ذوب کم و همچنین گسترش خواص مکانیکی و فیزیکی در اثر آلیاژسازی و قبول زمانهای عملیات حرارتی و عملیات مکانیکی در صنایع امروز از اهمیت زیادی برخوردار هستند و روز بروز موارد مصرف این آلیاژها توسعه می یابند. عناصرر مختلف نظیر سیلیسیم، منیزیم، مس درخواص ریخته گری و مکانیکی آلومینیوم شدیدا تاثیر گذارند و یک رشته آلیاژهای صنعتی را پدید می آورند که در مقابل خوردگی مقاومت بسیار بالایی داشته و از مقاومت مکانیکی و قابلیت ماشین کاری بسیار مطلوب برخوردارند. معمولا با یک عدد مخصوص نظیر 43 و 85 و غیره نشان داده می شوند.