چرا آلومینیوم پرکاربرد است؟

cuoi

چرا آلومینیوم پرکاربرد است؟

فروردین 24، 1401

چرا آلومینیوم پرکاربرد است؟

آلومینیوم

ویژگی های منحصر به فردی که آلومینیوم دارد می تواند آن را در میان فلزات محبوب کند.ویژگی های آلومینیوم عبارت اند از وزن سبک، انعطاف پذیری و قدرت.ویژگی های آلومینیوم وقتی به آلیاژ تبدیل می شوند تغییر پیدا می کنند و این فلز های آلیاژی باعث اضافه شدن خصوصیات به آلومینیوم می شود.برخی از این خصوصیات آلومینیوم عبارت ان از:

  • ورقه شدن
  • درخشندگی
  • استحکام
  • شکل پذیری بیشتر

از جمله خصوصیاتی که موقع آلیاژ شدن به آلومینیوم می توان به آن اشاره کرد سبکی، قدرت، مقاومت در برابر خوردگی و و ترک خوردگی است.برای استفاده آلومینیوم در موراد ساختمانی باید از آلیاژ هایی که به آن قدرت بیشتری می دهند استفاده کرد پس در نتیجه باید با فلزات مختلفی مخلوط شوند.اگر آلیاژ های مورد استفاده در آلومینیوم از فلزات دیگر به مقدار مناسب باشد، قدرت آلومینیوم را تا اندازه فولاد بالا می برد با این تفاوت که وزن آن کمتر از فولاد می شود.