آلومینیوم اختصاصی درب و پنجره ترمال بریک چیست؟

cuoi

آلومینیوم اختصاصی درب و پنجره ترمال بریک چیست؟

فروردین 20، 1401

آلومینیوم اختصاصی درب و پنجره ترمال بریک چیست؟

آلومینیوم اختصاصی یا پنجره اختصاصی از دسته پروفیل آلومینیوم هایی است که با توجه به نیاز مشتری و خواسته آن توسط شرکت اخگر ذوب اصفهان طراحی و تولید می شود.اکثرا بیشترین کاربرد پروفیل آلومینیوم اختصاصی در پنجره و درب آلومینیومی است.اکثر تولیدکنندگان پروفیل آلومینیومی با به کارگیری مهندسین و متخصصان مجرب و آشنا به طراحی قالب اکستروژن و مقاطع پروفیل آلومینیوم محصولات جدید از پنجره و درب را وارد بازار کرده اند.این تغییرات معمولا در شکل هندسی پنجره و درب ها است که با اندکی تغییر در مقطع پروفیل،پنجره و درب آلومینیوم اختصاصی ترمال بریک تولید می کنند.