میلگرد آلومینیوم

cuoi

میلگرد آلومینیوم

دی 30، 1402

میلگرد آلومینیوم

یکی از محصولات آلومینومی، میلگرد آلومینیوم می باشد که به کاربرد آن در جاهای مختلف میتوان اشاره کرد.تیم اخگر ذوب اصفهان قصد دارد تا راجب به میلگرد آلومینیوم در چند پست شما را با این محصول آشنا کند.میلگرد آلومینیوم میله ای فلزی با قطر های متفاوت است که عنصر اصلی آن آلومینیوم می باشد. معمولا درصد آلومینیوم در میلگرد آلومینیوم بین 90 تا 95 می باشد و مابقی آلیاژ های استفاده شده در آن به بهبود ویژگی های آن کمک میکند.میلگرد آلومینیوم طی فرآیند اکستروژن با آلیاژ آلومینیوم تولید می شود.با ما همراه باشید در ادامه پست ها تا با انواع آن ها اشنا شوید.