آلیاژ آلومینیوم 1060

cuoi

آلیاژ آلومینیوم 1060

آذر 14، 1402

آلیاژ آلومینیوم 1060

آلیاژ آلومینیوم 1060 از خانواده آلیاژ 1000 که بر پایه آلومینیوم خالص می باشد.آلیاژ آلومینیوم 1060 از نظر شباهت به آلیاژ 1050 با تفاوت تنها 1 درصد در وزن می باشد.آلیاژ آلومینیوم 1060 قابلیت بازیافت را به راحتی داردو پس از بازیافت می توان به عنوان محصولات با کیفیت استفاده کرد.از جمله کاربرد های این آلیاژ می توان به جوشکاری، آلومینیوم ماشین و به طور گسترده برای محصولاتی که استحکام پایینی دارند استفاده کرد.به طور کلی این آلیاژ به علت استحکام بالا و رسایی برق در بیشتر در صنایع شیمیایی و الکتریکی کاربرد دارند..