آلیاژ آلومینیوم ۱۱۹۹

cuoi

آلیاژ آلومینیوم ۱۱۹۹

آبان 06، 1402

آلیاژ آلومینیوم ۱۱۹۹

یکی از خاص ترین محصولات گروه 1000 که دارای خلوص بالا است آلیاژ آلومینیوم 1199 می باشد.آلیاژ آلومینیوم 1199 به نام تجاری آلومینیوم فوق خالص معروف است و کاربرد های مهم این آلیاژ در پوشش های رسوب بخار بر روی انعکاس دهنده های نور، فویل خازن های الکترولیتی و تجهیزات شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.آلیاژ آلومینیوم 1199 دارای ویژگی جوش پذیری بالا است و برای لحیم کاری بسیار مناسب است.به علت خلوص بالا و نداشتن ناخالصی کاربرد های فنی و مهندسی زیاد دارد.

کاربرد آلیاژ 1199

  • ظروف و فویل های صنایع غذایی
  • فویل های بسته بندی
  • مبدل های حرارتی
  • تجهیزات انتقال مواد شیمیایی