اخگرذوب اصفهان

AKHGAR ZOBE ESFAHAN

Manufacturer of aluminum profiles and alloys

Sales and services of aluminum and shutter doors

All Products

In accordance wth international standards(din،astm and jis ) are produced . Then after the starpping in the bundles (90- ingot per bundle) send to customers Casting alloy granules by akhgar zob company as De-oxidant in iron and steel Indastry in different shapes and weights are produced

Then after the strapping in the 50 kg bags ، send to customers . Moreover casting alloy ingots production in accordance with customers special orders in possible

Read about us

About Us

World prices of metals
2024-05-23 01:03:45
WTI Oil
Brent Oil
Opec Oil
Opec Oil
Lead
Platinum
Silver
ounce of Gold
Mesqal in Tehran Bazaar
18 carat Gold/gram
Aluminum

World prices of metals

2024-05-23 01:03:45
Latest News
1 /

Production Line

1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

خط تولید اخگرذوب اصفهان

3.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

4.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Manufacturer of ingots

Alloy ingots of Akhgar Zob Company of Isfahan are produced based on DIN, NF, ASTMJIS international and are sent to customers in 90 bundles.


See More
محصولات اخگرذوب اصفهان

Manufacturer of profiles

Production of various construction and industrial profiles


See More
محصولات اخگرذوب اصفهان

producer of shutter door

Production of electric shutter doors with aluminum alloy blades in required size and various colors selected


See More
محصولات اخگرذوب اصفهان